Meny
 

Begravningsceremonier

Begravningsceremoni med kista

Begravningsceremonier

Din begravningsrådgivare på Saras Begravningsbyråer & Juridik hjälper dig att få stöd och information i valet av begravningsceremoni för att begravningen ska bli så personligt anpassad som möjligt. Här nedan ger vi lite olika förslag.

Begravning med urna

Om du väljer att ha en begravning med urna så sker kremeringen först och urnan med askan finns med under ceremonin.

Efter begravningen kan urnan sänkas i grav på kyrkogården eller spridas på en plats som anhöriga har ansökt om hos Länsstyrelsen eller att församlingen ordnar med gravsättningen i minneslunden.

Begravning med urna kan ske på det flesta platser såsom kyrka, kapell, hemmet, trädgården eller på bryggan vid sommarstugan. Det är bara fantasin som sätter våra gränser.

Begravning med kista

Om du väljer att ha en begravning med kista så finns kistan med vid ceremonin.

Efter begravningen kan kistan sänkas i grav på kyrkogården eller transporteras till krematoriet för kremering och sedan gravsättas i grav eller minneslund på kyrkogården eller spridas på en plats som anhörig har ansökt om hos Länsstyrelsen. 

Begravning med kista kan ske i kyrka, kapell men även på sådana platser som känns mer personliga såsom hemma i trädgården eller vid sommarstugan. Det som krävs i de sistnämnda fallen är att vi måste ha möjlighet att komma dit med kistan. 

Kyrklig begravning

Den vanligaste begravningsceremonin i Sverige är den kyrkliga. En kyrklig begravning kan ske i Svenska kyrkan. För att få tillgång till Svenska kyrkans lokal och präst bör den avlidne vara medlem i Svenska kyrkan. Endast undantagsvis kan en begravningsgudstjänst ske för den avlidne som inte tillhör Svenska kyrkan. 
Men det finns givetvis andra kristna samfund, frikyrkor, som erbjuder kristna begravningar i sina egna tappningar. Då är ett medlemskap i Svenska kyrkan inte lika nödvändigt. 
I en kyrklig begravning styrs ceremonin av kyrkans ordning men med personliga inslag av musik, tal och sång.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning sker inte i Svenska kyrkans ordning. En borgerlig begravning kan helt utformas efter den avlidnes önskemål. Det innebär att det finns stora möjligheter att ordna ett personligt avsked. Vanligt är diktläsning, musik och tal. Din begravningsrådgivare på Saras Begravningsbyråer & Juridik kan hjälpa dig med förslag på ceremoniordning, ceremonilokal samt bokning av borgerlig begravningsofficiant. Borgerlig begravningsofficiant kan vara någon i familjen. Huvudmannen, i de flesta fall Svenska kyrkan, är skyldig att tillhandahålla en borgerlig begravningslokal. En borgerlig begravningsceremoni kan ändå hållas i valfri lokal eller på valfri plats.

Andra trossamfund

Läs mer om ceremonier i olika religioner och kulturer